What is Promag300?

Ang PROMAG300 (Magnesium Hydroxide) ay HINDI INIINOM.

According to experts, there is not a single disease that is not linked to magnesium deficiency. Also, according to the World Health Organization 80% of the population is magnesium deficient. It is known to be the silent epidemic of our time. MAGNESIUM IS A NATURAL ELEMENT THAT HELPS SOLVE THE PROBLEM OF MAGNESIUM DEFICIENCY BY WAY OF FOOT SOAK OR DIRECT APPLICATION ON OUR SKIN. Inuulit po namin, ang Promag300 ay hindi iniinom ngunit malaki ang naitutulong sa ating katawan

Narito  ang mga karaniwang karamdaman na may kinalaman sa Magnesium Deficiency:

 • Diabetes
 • Mild Stroke 
 • Stroke
 • Elephant's Foot
 • Dengue
 • High Cholesterol
 • Cancer
 • Asthma
 • Arthritis
 • Bronchial Problem
 • Prostate Problem
 • Cyst
 • Lupus
 • Goiter
 • Myoma
 • Hepatitis
 • Vertigo
 • Thyroid Problem
 • Liver Problem
 • Kidney Problem
 • Colon Problem
 • Heart Problem
 • Ovarian Problems
 • Poor Memory
 • Constipation
 • Weak Body
 • Anemia
 • Back Pain
 • Pneumonia
 • Allergy
 • Hypertension
 • Urinary Track Infection (UTI)
 • Other Degenerative Diseases

 

 PAANO GAMITIN:

 • Maglagay ng katamtamang dami ng mainit na tubig sa isang lalagyan na kayang itolerate ng balat (mga isang dangkal ang lalim)
 • Maglagay isa hanggang dalawang takal ng takip ng boteng lalagyan o isa hanggang 2 kutsara ng Promag300
 • Ilubog ang dalawang paa sa loob ng 30 minuto o higit pa ay mas mainam
 • Punasan ang mga paa at patuyuin.
 • Maaaring idilig sa halaman o ipampaligo sa mga alagang hayop ang pinagbabaran

 

OTHER USES OF PROMAG300

BODY BATH AND FACIAL: 

 • Prepare your bathtub with warm water 
 • Add/mix 5-10 bottle caps or as desired amount of Promag300 onto your bathtub 
 • Apply facial mask of PROMAG300 onto your face before soaking your body in the bathtub 
 • Pamper yourself – Soak your whole body for an hour or more as desired while having facial mask of PROMAG300 onto your face.

 

BODY MASSAGE: 

 • In a bottle, add/put PROMAG300 
 • Add water – same amount of PROMAG300 then mix. 
 • Add any natural or organic oil preferably virgin coconut oil or olive oil
 • Apply to Skin Note: 10% - Promag300 10% - Water 80% - Oil BODY SCRUB: 
 • In a saucer, mix PROMAG#)) with water as desired amount. 
 • Apply on skin. Use loofah or any body scrubber to scrub your body with Promag300 
 • After scrubbing, leave PROMAG300 onto your skin for 15 minutes or more as desired 


WATER DEODORANT: 

 • Add a small amount of PROMAG300 with mixture of water into fingertip 
 • Apply to all areas of underarm.

 

MAGNESIUM SOAP:

 • Maaring gamitin tulad ng isang regular na sabong panligo